De meest voorkomende klachten en symptomen van hypothyreoïdie zijn:

klachten hypo

Met dank aan Gezondheidsplein.nl


De volgende klachten komen ook relatief veel voor:

Lichamelijkhypo-portret

 • Vermoeidheid
 • Kouwelijkheid
 • Droge, koude, bleekgele huid
 • Traagheid in denken en handelen
 • Langzame spraak
 • Geheugenverlies (concentratiestoornissen)
 • Psychische klachten zoals depressiviteit en apathie
 • Myxoedeem (verdikte huid waarin je geen 'putjes' kan drukken, bijv. rond de ogen en op de onderbenen)
 • Spierzwakte
 • Spierpijn en stijfheid, met name in armen, benen en heupen
 • Gewrichtspijn
 • Carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen
 • Hartklachten
 • Bros en uitvallend haar
 • Breekbare, brosse nagels
 • Wenkbrauwuitval
 • Gewichtstoename
 • Kortademigheid (oppervlakkige ademhaling), benauwdheid
 • Hese, krakende stem
 • Verstopping
 • Doofheid
 • Tinnitus
 • Oogklachten (Graves oftalmopathie bij (ca. 3%) ziekte van Hashimoto)
 • Heftige menstruaties

Psychosociale klachten

 • Emotionele labiliteit
 • Concentratie- en geheugenverlies
 • Nervositeit
 • Vermoeidheid
 • Gevoel van uitputting
 • 'Burn-out'
 • Angst, argwaan
 • Agressie
 • Laag zelfvertrouwen
 • Psychische belasting

>> U kunt de klachtenlijst hier downloaden.

Deze hypothyreoïdie klachten hoeven niet allemaal, en niet tegelijk voor te komen.
Ook is de lijst zeker niet volledig. In de brochure Hypothyreoïdie (02) staat een meer uitgebreide lijst met (mogelijke) klachten bij een 'trage schildklier'.