Meer weten en leren over schildklieraandoeningen? Hier is een greep uit wat er aan boeken te vinden is. Een korte beschrijving van de inhoud geeft enig idee. Diverse boeken zijn een uitgave van SON. Deze kunt u bestellen via SON.

Andere boeken zijn te verkrijgen via internet of bij de boekhandel. De uitgaven van American Thyroid Association (ATA) kunt u downloaden.

Heeft u onlangs een boek gelezen dat nog niet in deze lijst is opgenomen, maar u graag anderen zou aanbevelen. Meld het ons. Alvast bedankt voor de tip! 

Prijzen zijn inclusief verzendkosten.

 

klaar voor de start

Klaar voor de start!

Het bookazine werd tijdens de start van de Week van de Schildklier 2013 overhandigd door onze ambassadeur Daniëlle Oerlemans aan minister van VWS Edith Schippers.

SON hoopt dat het document, dat bestaat uit interviews met patiënten, onderzoekers en artsen en specialisten over de schildklier en sporten, een bron van inspiratie is. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor hulpverleners, professionals en instanties.

Kosten: donateurs €3,00; niet-donateurs €5,00.

Bestellen kunt u hier.

CoverBoekSKK

Gezichten achter schildklierkanker

Donderdag 27 juni werd ter gelegenheid van de officiële opening van het schildklierkankercentrum, onderdeel van RUCO, van het Radboud UMC, het boekje"Gezichten achter schildklierkanker" gepresenteerd.
Het boekje werd door een van de deelneemsters aangeboden, tijdens het wetenschappelijk symposium "Personalised Medicine". De boekjes bevatten mooie portretten van ervaringsdeskundigen. Door de uitgave van het boek hoopt Schildklier Organisatie Nederland (SON) onder professionals en anderen die te maken hebben met patiënten die zijn gediagnosticeerd met en behandeld worden voor schildklierkanker, meer kennis, inzicht en begrip te genereren.

Kosten: donateurs €6,95; niet-donateurs €9,95.

Bestellen kunt u het boekje hier.

boekje kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief

Dit boekje beschrijft acht criteria voor goede schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief.
De criteria zijn ontwikkeld binnen het project ‘Goud in Handen: ervaringskennis effectief inzetten’. In dit project is eerst de ervaringskennis van mensen met een schildklieraandoening (het ‘goud’) in kaart gebracht. Door middel van onderzoek onder mensen met een schildklieraandoening.
De gegevens uit het onderzoek zijn gebruikt om kwaliteitscriteria te ontwikkelen.
Geschreven door drs C.J.C. Kalsbeek en drs. V.J.D. Platteel, in opdracht van SON.

Kosten: donateurs €6,95; niet-donateurs €8,95.

Bestellen kunt u hier.
  boek EltePeeters nov2018 300 442px

Mijn schildklier werkt niet goed. En nu? 

Auteurs: dr. J.W.F. Elte en prof. dr. R. Peeters

Geactualiseerde versie (november 2018).

Schildklierafwijkingen komen vaak voor, in Nederland lijden er waarschijnlijk meer dan een half miljoen mensen aan. Hoewel leeftijd bij sommige schildklieraandoeningen wel een rol speelt, komen schildklierafwijkingen op alle leeftijden voor, bij vrouwen viermaal zo vaak als bij mannen.

Omdat schildklierafwijkingen in verschillende vormen voorkomen, bestaat er ook een grote verscheidenheid aan klachten, die bovendien niet altijd gemakkelijk worden herkend. Sommige van deze klachten zijn algemeen van aard en kunnen verward worden met andere aandoeningen, die zelfs psychisch van aard kunnen zijn.

Dankzij de verbeterde laboratoriumdiagnostiek is de kennis over de schildklier in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Wat de werking en de functie van de schildklier is, wordt helder uiteengezet. Daarnaast komen diagnostiek, aandoeningen en therapie uitgebreid aan de orde.

Kosten: donateurs €17,95; niet-donateurs €19,95.

Bestellen kunt u hier.

  cover De grote ontregeleaar LR

De grote (ont)regelaar. 

Auteur: Pauline van der Mije

Geactualiseerde versie (oktober 2018)

Ongeveer een half miljoen Nederlanders weet hoe het voelt om een te snel, te langzaam of helemaal niet werkende schildklier te hebben. Velen vinden een manier om met medicijnen een min of meer normaal leven te leiden. Anderen houden last van hun aandoening. Extreme moeheid en wisselende stemmingen kunnen niet alleen het leven van een patiënt, maar ook dat van hun omgeving dusdanig bemoeilijken. Wat kun je doen om te voorkomen dat relaties onder druk komen te staan, dat werken onmogelijk wordt, dat het jaren duurt voordat je goed bent ingesteld op medicijnen?

Kosten: donateurs €14.25; niet-donateurs €17.95.

Bestellen kunt u hier.

  Ziekten-van-de-schildklier

Ziekten van de schildklier. De feiten.

Auteurs: R.I.S. Bayliss en W.M.G. Tunbridge

Hoe beter mensen over hun ziekte geïnformeerd zijn, hoe minder zorgen zij zich maken. Dit boekje is bedoeld om mensen met een schildklieraandoening een beter inzicht in hun ziekte te geven. Dit wordt ondersteund door duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen van patiënten en duidelijke illustraties, waardoor de tekst extra gaat ‘leven’. Een verklarende woordenlijst geeft duidelijke uitleg over allerlei begrippen die je als schildklierpatiënt kunt tegenkomen. Ziekten van de schildklier is een vertaling van Thyroid diseases: the facts van R.I.S. Bayliss en W.M.G. Tunbridge (Oxford University Press). De vertaling werd bewerkt door dr. J.W. Elte en prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, beiden internist.

langlevesaai

Lang leve saai!

auteur Joke Janssen

Het kinderboek is uitgekomen in 2013 en geschreven door Joke Janssen, ook columnist bij SON.

Het boekje gaat over een Petra van 12 die begint met het schrijven van een dagboek, vlak voordat haar moeder te horen krijgt dat ze schildklierkanker heeft. Petra beschrijft haar ervaringen en kijk op het ziekteproces. 

 

Schildklierziekten

onder redactie van W.M. Wiersinga en E.P. Krenning

In dit boek – geschreven door internationaal bekende Nederlandse deskundigen op schildkliergebied – wordt achtergrondinformatie gegeven over metabolisme en werkingsmechanisme van schildklierhormoon, auto-immuniteit, struma, oogafwijkingen bij de ziekte van Graves, screening van pasgeborenen en het verband tussen schildklierziekten en zwangerschap.

 

Farmacotherapie op maat

Th.P.G.M. de Vries, R.H. Henning en L. Van Bortel

Bij farmacotherapie wordt gezocht naar een zo gunstig mogelijke interactie tussen de patiënt en een geneesmiddel met als doel een maximum aan gewenst effect en zo min mogelijk bijwerkingen. Dit boek (in eerste instantie bedoeld voor geneeskundestudenten) beschrijft begrippen in de geneesmiddelenleer zoals: halfwaardetijd, klaring, steady state, cumulatie, enzovoort. Met deze link krijg je alvast een idee van dit boek.

 

Patiëntenbrochures van de American Thyroid Association

De ATA (American Thyroid Association) biedt op zijn website Engelstalige brochures en Frequently Asked Questions (FAQ’s) voor allerlei schildklieraandoeningen.

 quick guides btf

Patiëntenbrochures van de British Thyroid Foundation

De BTF geeft diverse Quick Guides uit (in het Engels) met informatie over schildklieraandoeningen, die als pdf kunnen worden gedownload.

 AnkevHaften de kanker voorbij 2

Goede kanker bestaat niet!
De kanker voorbij - (over)leven na kanker

In 2012 kreeg Anke van Haften de diagnose schildklierkanker. Zo’n beetje de eerste woorden die ze daarna te horen kreeg waren: ‘Gelukkig heeft u een goede kanker.’ Deze uitspraak is haar altijd bijgebleven en ze gebruikte hem voor de titel van haar boek: Goede Kanker bestaat niet!, een bundeling van de columns die ze schreef. De kanker voorbij - (over)leven na kanker is het vervolg op dit boek.

Beide boeken zijn geschreven door ervaringsdeskundige Anke van Haften en te bestellen via de website van Anke: https://www.ankevanhaften.nl/bestellen/