Thyrax Duotab

Op deze pagina hebben we alle veelgestelde vragen rond het overstappen of wisselen van medicatie verzameld. En in het bijzonder het overstappen van Thyrax naar een ander middel (of terug) naar aanleiding van de leveringsproblemen. De vragen werden gesteld via de telefoon of per emal aan het Steunpunt Thyrax. Het Steunpunt is in 2016 opgericht naar aanleiding van het plotseling ontstane tekort van Thyrax.

Voor vragen over het overstappen en wisselen van medicatie kunt u nog steeds contact opnemen - gratis telefoonnummer of email - met het Steunpunt Thyrax van SON.

Een overzicht van de laatste nieuwe informatie rond Thyrax is verzameld op Thyrax: De stand van zaken.