Help ons u steunen: Word donateur en/of vrijwilliger!

Alleen met uw steun kan Schildklier Organisatie Nederland haar werk voortzetten. 
Steun kan bestaan uit bijdragen van donateurs, giften en uit het vele werk van vrijwilligers.

Zonder geld is er geen blad, geen website, zijn er geen bijeenkomsten met informatie en lotgenotencontact. Maar vooral ook geen voorlichting, geen overleg met sociale partners, geen belangenbehartiging, geen/minder onderzoek, geen patiëntgerichte inbreng bij (medische) richtlijnen, etcetera. Voor alle schildklierpatiënten: voor u, uw (klein)kinderen, uw familie, uw gezin!

Met € 34,50 per jaar* maakt u het al mogelijk dat wij al deze taken met hart en ziel verzorgen!
Lees meer over het donateurschap. U kunt ook SON (eenmalig) financieel steunen. 

Tip: Een aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.
Bekijk het overzicht op de website van Patientenfederatie Nederland.

 

Vrijwilliger bij SON

Voor stichting SON zijn vrijwilligers heel belangrijk. Alleen samen kunnen het bestuur, de werkgroepen, de projectgroepen, de Schildkliertelefoon en de redacties het belangrijke werk doen. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Lees meer over de mogelijkheden van vrijwilligerwerk.

* Voor 2018 vragen wij een bijdrage van € 34,50, bij automatische incasso € 31,25.