CHT

CHT staat voor Congenitale Hypothyreoïdie en is een aangeboren aandoening van de schildklier. Bij CHT kan de schildklier volledig of gedeeltelijk afwezig zijn of is er wel een schildklier aanwezig, maar werkt deze onvoldoende.
Elk jaar worden zo'n 70 kinderen geboren met een aangeboren schildklierafwijking: Congenitale Hypothyreoïdie (CHT). Zouden deze kinderen niet worden gevonden / behandeld, dan zou dat ernstige gevolgen hebben voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Door snel de aandoening te ontdekken en meteen de behandeling te starten kunnen deze ernstige gevolgen worden voorkomen.
Lees hier meer over CHT.

Centrale CH

Het tekort aan schildklierhormoon kan ook het gevolg zijn van Centrale CH of ook wel Congenitale Hypopituïtarisme (CHP) genoemd. 
Het betreft hier een aangeboren aandoening van de hypofyse. Meestal is de hypofyse en/of hypothalamus bij deze kinderen niet goed aangelegd tijdens de zwangerschap, waardoor het patiëntje uitval heeft van één of meerdere hormonen. Daarbij gaat het om de volgende hormonen: schildklierhormoon, groeihormoon, bijnierschorshormoon en het geslachtshormoon.
Lees hier meer over CHP.