Startdatum invoering nieuwe formulering Euthyrox bekend - keywords

De afgelopen periode kondigden we de komst van de nieuwe, verbeterde formulering van Euthyrox al aan. De nieuwe tabletten zijn vanaf juni in Nederland op de markt. U leest hierover meer in het nieuwsbericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Wat verandert er?

De veranderingen zorgen voor een nauwkeurigere, stabielere dosering per tablet en een verbeterde houdbaarheid. De hulpstof lactose is daartoe vervangen door mannitol. En citroenzuur is toegevoegd ter verbetering van de houdbaarheid. De werkzame stof blijft hetzelfde. Een apotheek kan en mag dan ook geen extra uitleveringskosten in rekening brengen voor de nieuwe formulering. 

Advies voor Nederlandse patiënten

Dezelfde nieuwe formulering wordt ook in de ons omringende landen ingevoerd. Omdat de zorgverlening in elk land kan verschillen, zien we verschillen in de advisering aan patiënten. In Nederland geldt het advies van het CBG in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) om bij klachten na het gebruik van de nieuwe tabletten contact op te nemen met de behandelend arts. Deze kan dan de schildklierhormoonwaarden controleren als dat nodig is. Als er door de nieuwe formulering toch een verandering in de hormoonspiegel optreedt, kan de dosis van het medicijn worden aangepast. Zie ook het overzicht van veel gestelde vragen over Euthyrox en veel gestelde vragen over levothyroxine (WWWHH)

Voorlichting en vragen

Samen met de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) werkte SON het afgelopen jaar mee aan de communicatiemiddelen die er nu liggen en die apotheken uitreiken bij de eerste levering van de nieuwe formulering. Wij keken daarbij telkens naar het perspectief van de patiënt: is de informatie goed leesbaar, zijn alle vragen die wij verwachten goed meegenomen in de communicatie, is er voldoende nazorg geregeld en zijn de adviezen duidelijk? Dat deden we met grote zorgvuldigheid vanwege het grote belang van goed ingesteld blijven. Ook pleitten wij voor een telefonische vraagbaak via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ), bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 088 - 120 50 20.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw (huis)arts of apotheek. Wilt u ervaringsdeskundigen spreken? Dan kunt u terecht bij de schildkliertelefoon van  SON.

 

Informatie farmaceutisch bedrijf >>
- patiëntenfolder
- bijsluiter