Verschillende aandoeningen tegelijk

De meest voorkomende oorzaak van een schildklieraandoening is een auto-immuunreactie tegen de schildklier. Mensen met een auto-immuunziekte, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een tweede (of derde of…) auto-immuunziekte (comorbiditeit).

Aanhoudende restklachten zouden mogelijk verklaard kunnen worden door een andere auto-immuunziekte.1) diagnoses die vaker voorkomen bij patiënten met auto-immuun schildklierziekten zijn:

Volgens de Internisten behandelrichtlijn1) wordt geadviseerd om schildklierpatiënten met aanhoudende klachten allereerst in te stellen op een dosering van levothyroxine medicatie, die een TSH in het laagnormale gebied geeft. Als er vervolgens nog (rest)klachten bestaan, is het van belang om alternatieve oorzaken te onderzoeken / uit te sluiten. Omdat er bij de auto-immuun schildklieraandoening secundair vaak andere auto-immuun aandoeningen als diabetes mellitus type I, auto-immuun bijnierschorsinsufficiëntie, pernicieuze anemie en/of coeliakie voorkomen.2)

Deze onderzoeken kunnen gewoon door de (behandelende) huisarts worden verricht, maar patiënten kunnen ook voor uitsluiting of diagnose tijdelijk naar de internist worden doorverwezen.

Bronnen:
1) NHG richtlijn blz. 13
2) NIV richtlijn blz. 66