Richtlijn voor de behandeling van schildklieraandoeningen

Huisarts

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (huisartsen)
In de NHG-standaard komen aan bod: diagnostiek, behandeling hypothyreoïdie, subklinische hypothyreoïdie, behandeling hyperthyreoïdie, palpabele (voelbare) afwijkingen van de schildklier, zwangerschap en schildklierziekten, en de inbreng van de patiënt.
Huisartsenstandaard schildklieraandoeningen (tweede herziening) [pdf] of op de website NHG, juni 2013 gepubliceerd.

Internist / Specialist

NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (internisten) 2007 [pdf]
De NIV-richtlijn besteedt in zeven hoofdstukken uitgebreid aandacht aan: de diagnostiek van schildklierfunctiestoornissen, de behandeling van de ziekte van Graves, aandachtspunten bij hyperthyreoïdie zoals de oogziekte, subklinische hyperthyreoïdie, de behandeling van hypothyreoïdie (Hashimoto en na de slok of operatie), schildklierfunctiestoornissen in de zwangerschap en na de bevalling, schildklierziekten en arbeid, en de organisatie van de zorg.
In 2012 is de NIV-richtlijn herschreven [pdf] en geactualiseerd.

Europees

Europese Richtlijn combinatietherapie L-T4 + L-T3 bij Hypothyreoïdie
De European Thyroid Association (ETA) heeft in 2012 een richtlijn uitgebracht om artsen (met name internisten) op basis van gedegen onderzoek en overleg, handvatten te reiken voor de optimale toepassing van de combinatietherapie schildkliermedicatie.
In het artikel staan onder andere aanbevelingen over de doelgroep die bij deze vorm van therapie gebaat zou kunnen zijn en welke combinatie-verhouding van de medicatie optimaal is.

Europese Richtlijn: Behandeling Subklinische Hypothyreoïdie [pdf]
Deze richtlijn, uitgegeven eind 2013 door de ETA richt zich op volwassenen.
Er is sprake van Subklinische Hypothyreoïdie (SKH) als de TSH licht verhoogd is en de FT4 normaal. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen milde en ernstige SKH.

 Schildklierkanker

Landelijke richtlijn Schildkliercarcinoom
Deze richtlijn gaat uitgebreid in op diagnostiek, behandeling, (adjuvante) behandeling na initiële behandeling, follow-up, lokaal recidief behandeling, behandeling bij afstandsmetastasen, overige behandelingen voor zowel lokaal recidief als metastase, zwangerschap, cryopreservatie, kinderen, organisatie van zorg en ondersteunende zorg.

In 2014 is een concept richtlijn gepresenteerd, in 2015 is de herziene richtlijn schildkliercarcinoom beschikbaar gekomen. De inhoud is beschikbaar op Oncoline en ook te raadplegen via de Richtlijnendatabase.