Struma en knobbels

Met struma of krop wordt een zichtbare of tastbare vergroting van de schildklier bedoeld. Deze vergroting kan egaal of knobbelig (nodulair) zijn. Met één knobbel noem je het een nodus, met meer knobbels noem je het multinodulair.

Struma komt zowel voor bij een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) als bij een snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). De schildklierfunctie kan ook normaal zijn.

In Nederland wordt bij 10% van de jong volwassenen (geringe) krop gevonden. Ongeveer 8 % van  de volwassenen heeft een voelbare schildklierknobbel.